Privacy Policy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Raamdecokunststofkozijnen B.V., Botterweg 12G, 8024 PA ZWOLLE 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Raamdecokunststofkozijnen in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Raamdecokunststofkozijnen gebruikt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van de order overeenkomst, transacties en/of diensten;
relatiebeheer;
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Raamdecokunststofkozijnen haar relaties en haar medewerkers.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke order opnieuw hoeft in te vullen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Raamdecokunststofkozijnen.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Hierbij kunt u denken aan het doorgeven van uw naam, adres en mailgegevens aan de vervoerder die uw zending gaat leveren en/of de producent van de bestelde artikelen.

Gegevensbeveiliging

Raamdecokunststofkozijnen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Raamdecokunststofkozijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Raamdecokunststofkozijnen vallen.

Inzage

U mag Raamdecokunststofkozijnen vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Raamdecokunststofkozijnen verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door via mail contact met ons op te nemen via info@raamdecokunststofkozijnen.nl

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd